VISJON OG VERDIER

bilde 2Fotballens verdigrunnlag

Barne- og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, både på og utenfor banen. Fotballens verdigrunnlag er direkte avledet fra idrettens grunnverdier og gir retning for hvordan spillere, lag, trenere, lagledere, foreldre og klubb samhandler i hverdagen.

Klubbens virkemidler for å tilby aktivitet som støtter opp under fotballens verdigrunnlag er bl.a. å tilby tilpassede treninger som i størst mulig grad ivaretar spillernes modnings- og ferdighetsnivå. Klubben følger også NFF sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotball i kamp og turneringer.

Klubben skal følge NFF sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotball i kamp og turneringer.

 

Klubbens visjon

«Best på spillerutvikling i Trøndelag»

 

Klubbens verdier

 

Inkluderende

Vi bryr oss om hverandre, stenger ingen ute og snakker fint om andre.

 

Troverdige

Vi er ærlige og til å stole på og står for det vi sier og gjør.

 

Seriøse

Vi har gode holdninger til vår idrett, gjør alltid vårt beste, er ambisiøse og ønsker å bli flinkere i alt vi foretar oss

 

Miljøskapende

Alle bidrar til godt miljø og trivsel i klubben, prøver alltid å ha det morsomt og tar godt imot våre motstandere

 

Attraktiv

SFK skal være en attraktiv klubb for foreldre, spillere, trenere, ledere, publikum og næringsliv.


 

 

SPORTSLIGE Resultatmål

 • A-laget for menn skal i løpet av planperioden ha etablert seg som et av landets 60 beste fotballag.

–       2016: Kvalifisere seg for den nye Regionligaen (3. div.) ved å være blant de 4 beste i årets 3.divisjon

–       2017-2019: Etablere oss i Regionligaen og kjempe om opprykk til 3. nivå i Norsk fotball.

 • Lagene for begge kjønn i aldersgruppen 15-19 år skal hvert år kvalifisere seg for NM.

 

SPORTSLIGE utviklingsmål

 • Utvikle minst en spiller hvert år til norsk toppfotball.
 • Kvalifisere seg for det øverste nivå i TFK for begge kjønn i aldersgruppen 15-19 år
 • Spillere av hvert kjønn uttatt på spillerutviklingstiltak i alle de årsklassene TFK har slike.

 

Andre mål

 • Utvikle klubbens organisasjon
 • Sørge for god klubbøkonomi
 • Styrke klubbens omdømme
 • Gjøre det attraktivt å være en del av SFK

 

De viktigste tiltakene for å nå våre mål

Sportslige tiltak

 • Styrke og utvikle samarbeidet med Steinkjer videregående skole.
 • Styrke trenerkorpset ved å skaffe og utvikle motiverte og skolerte trenere.
 • Sørge for best mulige treningsforhold blant annet ved å arbeide for bygging av 11-er fotballhall på Guldbergaunet.
 • Sørge for godt samarbeid med naboklubbene og derigjennom skape enighet om at SFK skal være satsingsklubb for aldersgruppen 15 år til senior for begge kjønn.
 • Etablere et differensiert treningstilbud i antall økter og internt i treningsøktene for å øke treningsutbyttet for flest mulig
 • Benytte hospitering aktivt for aldersgruppen fra og med 13 år og oppover.
 • Jobbe aktivt for å fremme gode holdninger og handlinger hos alle ledere, trenere, spillere, og foreldre i klubben.
 • Tilby et best mulig breddetilbud i barne- og ungdomsklassene for begge kjønn (6-19 år).

 

 

 

 

Våre fokusområder

 • Lokal tilhørighet
 • Klubbstyrt utvikling
 • Sterk foreldreinvolvering
 • Utfordringer på alle nivåer

 

 

Lokal tilhørighet

SFK er en klubb i Steinkjer, og i barnefotballen er vårt rekrutteringsområde primært de sentrumsnære områder. I ungdomsfotballen ønsker vi i tillegg å rekruttere ambisiøse spillere fra hele Nord-Trøndelag. Vi ønsker også å ha et seniorlag som i stor grad består av lokale og regionale spillere.

 

Klubbstyrt utvikling

Med klubbstyrt utvikling menes at lagene skal følge retningslinjer som klubben lager. Dette skal sikres gjennom de ulike rollene som bl.a. treneransvarlig, hovedtrenere og lagstrenere som skal følge opp og bistå lagene på en enhetlig og omforent måte. Vi ønsker en sterk samhandling mellom klubben sentralt og alle lagene.

Sterk foreldreinvolvering

Sterk foreldreinvolvering er veldig viktig, og SFK er som de fleste andre idrettslag langt på vei drevet av frivillighet, der foreldrene er den viktigste bidragsyteren i det frivillige arbeidet. Det at foreldrene vet hva som forventes når man er med på aktiviteter i vår klubb er viktig. I tillegg til trenere og lagledere, består et lags støtteapparat av eksempelvis sjåfører til kamper, økonomiansvarlige, vannbærere, informasjons-og webansvarlige, banemerkere og ikke minst supportere.

Utfordringer på alle nivåer

Utfordringer på alle nivåer er viktig både for topp og bredde. Via differensierte treningsgrupper og hospitering skal spillerne møte utfordringer som matcher deres individuelle ferdigheter og holdninger. Vi ønsker å utvikle gode fotballspillere, men dette skjer ikke uten bredde og godt miljø. I styringsdokumentene vil du finne:

 • Hva slags klubb SFK er, og hvilke verdier klubben ønsker å formidle
 • Hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være
 • Hvordan legge opp treningene til forskjellige aldersgrupper
 • Forslag til øvelser til hvert alderstrinn
 • Hva som ligger i begrepet «Vår attraktive spillestil»
 • Litt om treningsledelse – hvordan møte spillere og lag
 • Klubbens retningslinjer for jevnbyrdighet, differensiering og hospitering
 • Klubbens retningslinjer i forhold til Fair Play

 

 

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer