VISJON OG VERDIER

bilde 2Fotballens verdigrunnlag

Barne- og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, både på og utenfor banen. Fotballens verdigrunnlag er direkte avledet fra idrettens grunnverdier og gir retning for hvordan spillere, lag, trenere, lagledere, foreldre og klubb samhandler i hverdagen.

Klubbens virkemidler for å tilby aktivitet som støtter opp under fotballens verdigrunnlag er bl.a. å tilby tilpassede treninger som i størst mulig grad ivaretar spillernes modnings- og ferdighetsnivå. Klubben følger også NFF sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotball i kamp og turneringer.

Klubben skal følge NFF sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotball i kamp og turneringer.

Klubbens visjon

«Guldbergaunet skal gjøre Steinkjer stolt igjen»

 

Klubbens verdier

 

Fairplay

Vi bryr oss om hverandre, stenger ingen ute og snakker fint om andre.

 

Opplæring

Vi er opptatt av utvikling og ønsker å bli flinkere i alt vi foretar oss.

 

Tilhørighet

SFK skal være en inkluderende klubb hvor alle i nærmiljøet føler tilhørighet.

Begeistring

Klubben har fokus på mestring som bidrag til idrettsglede og begeistring.

 

Attraktiv

SFK skal være en attraktiv klubb for foreldre, spillere, trenere, ledere, publikum og næringsliv.

Lagspill

Vi er avhengige av hverandre for å lykkes og spiller på lag i klubben vår.

Likeverd

Fotballen skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar.

 

 

Hovedmål

 • SFK skal være en attraktiv klubb å tilhøre
 • Vi skal utvikle klubbens organisasjon
 • Vi skal sørge for en god og bærekraftig klubbøkonomi
 • Vi skal samarbeide og tilrettelegge for best mulig utvikling
 • Guldbergaunet skal gjøre Steinkjer stolt igjen – vi skal bygge klubbkultur og positivt omdømme

Fokusområder

 • Klubbstyrt utvikling
 • Sterk foreldreinvolvering
 • Stadig forbedringer i klubborganiseringen
 • Utfordringer på alle nivåer
 • Kompetansebygging i organisasjonen

 

Klubbstyrt utvikling

Med klubbstyrt utvikling menes at lagene skal følge retningslinjer som klubben lager. Dette skal sikres gjennom de ulike rollene som bl.a. treneransvarlig, hovedtrenere og lagstrenere som skal følge opp og bistå lagene på en enhetlig og omforent måte. Vi ønsker en sterk samhandling mellom klubben sentralt og alle lagene.

Sterk foreldreinvolvering

Sterk foreldreinvolvering er veldig viktig, og SFK er som de fleste andre idrettslag langt på vei drevet av frivillighet, der foreldrene er den viktigste bidragsyteren i det frivillige arbeidet. Det at foreldrene vet hva som forventes når man er med på aktiviteter i vår klubb er viktig. I tillegg til trenere og lagledere, består et lags støtteapparat av eksempelvis sjåfører til kamper, økonomiansvarlige, vannbærere, informasjons-og webansvarlige, banemerkere og ikke minst supportere.

Stadig forbedringer i klubborganiseringen

I en klubb preget av mye frivillighet vil det alltid være ting som håndteres bedre, skulle vært bedre gjennomført etc. Vi har som mål å stadig forbedre vår organisering – steg for steg.

Utfordringer på alle nivåer

Utfordringer på alle nivåer er viktig både for topp og bredde. Via differensierte treningsgrupper og hospitering skal spillerne møte utfordringer som matcher deres individuelle ferdigheter og holdninger. Vi ønsker å utvikle gode fotballspillere, men dette skjer ikke uten bredde og godt miljø. I styringsdokumentene vil du finne:

 • Hva slags klubb SFK er, og hvilke verdier klubben ønsker å formidle
 • Hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være
 • Hvordan legge opp treningene til forskjellige aldersgrupper
 • Forslag til øvelser til hvert alderstrinn
 • Hva som ligger i begrepet «Vår attraktive spillestil»
 • Litt om treningsledelse – hvordan møte spillere og lag
 • Klubbens retningslinjer for jevnbyrdighet, differensiering og hospitering
 • Klubbens retningslinjer i forhold til Fair Play

Kompetansebygging i organisasjonen

Vi ønsker å bygge mer kompetanse i organisasjonen og oppfordrer til videre utvikling. Klubben tilbyr kursmuligheter, deler intern kompetanse og inviterer til fag/tema-møter.

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer