Verdier

Klubbens visjon

Guldbergaunet skal gjøre Steinkjer stolt igjen

Klubbens Verdier

Fairplay

Vi bryr oss om hverandre, stenger ingen ute og snakker fint om andre.

 

Opplæring

Vi er opptatt av utvikling og ønsker å bli flinkere i alt vi foretar oss.

 

Tilhørighet

SFK skal være en inkluderende klubb hvor alle i nærmiljøet føler tilhørighet.

Begeistring

Klubben har fokus på mestring som bidrar til idrettsglede og begeistring.

 

Attraktiv

SFK skal være en attraktiv klubb for foreldre, spillere, trenere, ledere, publikum og næringsliv.

Lagspill

Vi er avhengige av hverandre for å lykkes og spiller på lag i klubben vår.

Likeverd

Fotballen skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar.

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer