MEDLEMSKONTINGENT

Steinkjer Fotballklubb ønsker så mange medlemmer som mulig. Ved å bli medlem støtter man klubbens arbeid økonomisk, og har mulighet til å påvirke klubbens utvikling og drift ved å ha stemmerett på årsmøtet og i klubbens organer.

Aktive spillere må være medlem for å kunne trene og spille kamper i klubbens regi. Medlemmer som ikke er aktive spillere betegnes som støttemedlemmer. Medlemskap i klubbens veteranlaug defineres som medlemmer.

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet og er nå som følger:

Medlemskategori Årlig medlemsavgift
Aktive medlemmer kr. 250
Støttemedlemmer kr. 250
Veteranlaugsmedlemmer kr. 250
Familiemedlemskap kr. 600
Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer