HOSPITERING

For Steinkjer FK er hospitering den viktigste felles ordningen innen klubbens spillerutvikling. Med hospitering menes at en spiller får være med over et bestemt tidsrom i en treningsgruppe over sitt normale ferdighetsnivå. Dette avklares mellom trenerne rent faglig, foreldre og den enkelte spiller. Steinkjer FK har utarbeidet en egen retningslinje som forklarer hvordan dette skal praktiseres.

Det er den treneren som har spilleren til vanlig som skal se etter et behov for hospitering hos enkeltspillere, og det er en plikt for alle trenere å ta i mot (“være åpen og inkluderende”) en hospitant inn i sin treningsgruppe.

Steinkjer FK har utarbeidet et hefte (januar 2006) som forklarer hospiteringsordningen, KLIKK HER.

 

Pål Anders Dahl
Sportslig leder
03.04.2013

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer