CUPDELTAKELSE

Retningslinjer for deltakelse i cup og turneringer for SFKs lag i Barn og Ungdom.

 

Disse retningslinjene er utarbeidet med tanke på at det skal være en jevn progresjon i sportslige utfordringer så vel som progresjon i  utfordringer knyttet til å takle nye situasjoner (fremmede lag, langt hjemmefra etc)

 

De yngste aldersklassene, t.o.m. 8 åringene: Har ingen form for organisert seriespill. Lag fra disse årsklassene deltar på lokale en-dags turneringer i 5’er fotball  innenfor Steinkjer kommune.

 

9 og 10 åringene: Det tilrettelegges for en lokal serie i 5’er fotball for lag i Steinkjer kommune og tilhørende omland. Disse årsklassene deltar også i lokale turneringer. Antallet tilpasses aktivitetsnivået i forhold til seriespill. For 10 åringene åpner klubben for at man kan velge en turnering (uten overnatting) utenfor egen kommune. Både Verdal og Nessegutten tilbyr attraktive turneringer som passer for slike valg.

 

11 åringene: Deltar i Trøndelag fotballkrets sin serie i 7’er fotball for dette årskullet. Deltar på enkelte lokale turneringer, samt en-dags turneringer i Midt-Norge. Antallet turneringer tilpasses et fornuftig aktivitetsnivå i forhold til seriespill og regelmessige treninger. Dette årskullet gis muligheten til å dra på en turnering med overnatting (1 natt).

 

12 åringene: Deltar i Trøndelag fotballkrets sin serie i 7’er fotball for dette årskullet. Deltar på enkelte lokale turneringer (minimum vår egen NTE cup), samt en-dags turneringer i Midt-Norge. Antallet turneringer tilpasses et fornuftig aktivitetsnivå i forhold til seriespill og regelmessige treninger. Storsjøcup i Østersund med overnatting på flatseng fra mandag til lørdag.

 

13 åringene: Deltar i Trøndelag fotballkrets sin serie i 7’er fotball for dette årskullet. Deltar på  T-A cup og vurderer en-dags turneringer i Midt-Norge tilpasset et fornuftig aktivitetsnivå i forhold til seriespill og regelmessige treninger. Kan også delta på innendørsturnering i vintersesongen. Storsjøcup i Østersund med overnatting på flatseng fra mandag til lørdag.

 

14 åringene: Deltar i Trøndelag fotballkrets sin serie i 9’er (jenter og 11’er (gutter) fotball for dette årskullet. Ikke veldig fokus på mange turneringer i løpet av året, men deltar på T-A cup. Seriekamper og regelmessige treninger prioriteres løpende.  Innendørsturnering kan være aktuell i løpet av vintersesongen. Storsjøcup i Østersund med overnatting på flatseng fra mandag til lørdag.

 

15-16 åringer: Deltar i Trøndelag fotballkrets sin serie i 11’er fotball.  Turneringer avhengig av sportslig nivå på treningsgruppa.

 

Ang Storsjøcup og bruk av under/overårige:

–          SFK deltar f.o.m. 12 års kullet. Vi mener 12 år er laveste alder hvor det er forsvarlig at hele gruppa ligger på internat i 5 dager med felles forpleining

–          Underårige som er SFK medlemmer benyttes bare dersom spillergruppene i klasser over er for små i forhold til påmelding (eksempelvis for mange for ett lag, men for få for to lag). Dette kan gjelde på flere alderstrinn.

–          Deltakende underårige vil ha status som reserver

–          Utøvere under 12 år vil typisk være søsken av deltakere over 12 år.

–          Småsøsken under 12 år, som er interessert i å stå på reserveliste, må bekjentgjøre dette innen 20.05.

–          Trenere på lag som får behov for å benytte utøvere under 12 år under turneringen må velge blant de som står på lista over reserver. Treneren har ingen forpliktelse til å fordele spilletid på alle som er oppført på lista. Dette er en turnering for 12 år og eldre. Yngre SFKere har derfor ikke tildelte rettigheter.

–          Klubben gir ingen garanti i forkant for at interesserte småsøsken under 12 år får tildelt spilletid under turneringen.

–          Underårige, under 12 år har ikke anledning til å bo på internatløsningen. Det er et krav at de bor sammen med foresatte og er under foresattes oppsyn og ansvar under hele oppholdet.

–          I prinsippet skal utøvere under 12 år, som kan være aktuell i kamp som underårig løse B-kort for turneringen (må avklares nærmere i forhold til arrangementsregler)

–          Viktig med forventningsavklaring med foresatte og eventuelt utøvere på disse områdene .

–          Bruk av overårige. Klubben har formelt ikke innført andre retningslinjer enn det som fremkommer i turneringsreglementet, men SFK lagene oppfordres til å spille med aktuell årsklasse uten stort fokus på bruk av overårige.

 

 

Klubbens holdning til turneringsdeltakelse er kun retningsgivende. Det presiseres at turneringsaktivitetens omfang styres av graden av foreldreengasjement (krever planlegging, tilstedeværelse med mer). Det er ikke aktuelt å melde på lag på turneringer dersom det ikke er et forsvarlig antall foreldre som stiller opp rundt laget.

SFK betaler påmeldingsavgift for lagene i turneringer. Alle øvrige utgifter må dekkes av laget selv/utøverne.

 

Randi Henning

Mai 2013

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer