ADFERD

Holdningstrapp for SFKs barne&ungdomslag

En veldig viktig del av barnas fotballutvikling i SFK er gode holdninger. Positive holdninger er ikke noe man har, det er noe man får. Som voksenperson i og rundt laget (trener, lagleder, oppmann, foreldre, besteforeldre…) er det viktig at vi er bevisst dette, og at vi sammen jobber for å bygge opp et miljø i laget og i klubben. Dette miljøet skal blant annet kjennetegnes av gode holdninger.

I SFKs barne og ungdomsfotball foreligger en utviklingstrapp for holdninger som skal prioriteres og jobbes med innenfor ulike alderstrinn. Alle holdningene er viktige, men vi må bygge videre jo eldre barna blir. Derfor; det som står for de yngste, gjelder også for de som er eldre.

Grunnleggende holdninger fra 6-8 år:

 • Fløyta skal respekteres. Når trener bruker fløyta, skal alle stå i ro og ta i mot beskjed.
 • Barna skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og oppleves som trygt og godt.
 • Lagsutstyr skal samles inn før barna forlater treningen (baller, vester, kjegler…)
 • Personlig utstyr som sko, leggskinner og drikkeflaske skal være med på hver trening og kamp.
 • Barna skal lære seg å takke for kampen.

Ytterligere fokus på holdninger fra 9-10 år: 

 • Barna skal møte opp til avtalt tid.
 • Viktig at barna fortelles at lekser skal prioriteres.
 • En ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for kampen. Ingen SFK lag skal si noe dumt/negativt når vi takker motstanderen for innsatsen uansett resultat.

 Videre fokus på holdninger fra 11-12 år:

 • Barna skal huske å melde forfall til trening og kamp.
 • Barna skal ha en matbit i sekken (frukt, brødskive…) som inntas etter treningen. Viktig med påfyll av energi.
 • Alle barn kommer på trening i joggesko, og har med seg fotballsko i bag/sekk.
 • Barna skal hjelpe til med å sette målene tilbake etter hver trening.

Ytterligere fokus på holdning fra 13 år og eldre:

 • Sunt og godt kosthold. Viktig å ha grunnleggende kunnskap om hva riktig kosthold betyr for kroppens prestasjoner.
 • Hvile og fritid. Også her er det viktig at barna får kunnskap om hva det betyr for prestasjonene at kroppen får nok hvile. Man må også påregne en diskusjon med barna vedr tidsbruk av sosiale medier.
 • SFK skal være kjent for at vi er en trivelig klubb å ha på besøk og som vertskap. Derfor; ingen forlater garderoben før den er ryddet. Dette gjelder også på treningsarealet generelt, på bussen, på evt overnattingssted osv.
 • Utøvere med foresatte som melder overgang til SFK, 14 år eller yngre må bekrefte at SFKs holdningstrapp er lest og forstått på klubbens innmeldingsskjema. SFK krever at nye medlemmer etterlever disse holdningene i all SFK relatert aktivitet. Overgang bekreftes ikke av SFK før utøver og minst en foresatt signerer på forståelse av SFKs holdningstrapp.
Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer