Informasjon fra klubben om høstesesongen 2020

Kjære spillere, foreldre og foresatte
Informasjon fra klubben

SMITTEVERN
Fotballen for barn og unge er i gang og det er gledelig å se kampaktivitet på Guldbergaunet igjen. Klubben følger føringene fra NFF når det gjelder smittevern på kampene og vi ber alle om å respektere disse. Hold avstand, syke holder seg hjemme og ha god håndhygiene er viktig å overholde.

BUA
BUA vil ha kaffesalg på ettermiddager med kamp.
Kveldsmaten avventer vi med.

TRENINGSAVGIFT
Klubben sender i starten av august ut faktura for treningsavgift. Det har tidligere blitt opplyst om at vi kutter treningsavgiften 1/12 per coronastengte måned. Siden det ikke var trening på to måneder vil klubben kutte 2/12 på treningsavgiften. Klubben har blitt kontaktet av flere som ønsker å støtte klubben ved å betale full avgift. For å få til dette blir løsningen som følger: Full treningsavgift sendes ut via Hoopit til alle spillere. De som vil betale full treningsavgift gjør det innen 14.8.Klubben trekker deretter tilbake full faktura og sender ut en ny og avkortet faktura til de som ikke har betalt full treningsavgift. Vi presiserer derfor at man må vente til faktura nr. to (etter 15.8) om man vil betale faktura med kutt i treningsavgiften. Faktura nr. 1 blir slettet om den ikke betales i rett tid. Bakgrunnen for valg av denne løsningen er at det blir mindre arbeid og ryddigere for klubben. Informasjon om treningsavgift finner dere i Klubbhåndboka på Steinkjerfk.no

DAGLIG LEDER
Klubben søker etter ny daglig leder. Utlysning ligger på våre nettsider, og vi oppfordrer alle som føler et engasjement og kapasitet for å inneha en slik rolle til å søke. Prosessen med tilsetting beregnes avsluttet i løpet av september.

Lurer du på noe om klubben eller hvem du kan kontakte i klubben? Sjekk ut Steinkjerfk.no, Klubbhåndboka og Sportsplan for informasjon.

Ha en fortreffelig fotballhøst

Gisle Almlid-Larsen
Styreleder SFK

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer