SFK jakter ny daglig leder

Kjære medlemmer

Fungerende daglig leder Tove Dyrstad avsluttet sitt engasjement som daglig leder fra og med 1. juli. Det er viktig å presisere at Tove sitt engasjement har vært av midlertidig art, men at dette engasjementet ble lengre enn ventet grunnet Koronasituasjonen.

Tove har gjort en formidabel jobb for klubben i perioden hun har fungert, men ønsker nå andre utfordringer. Klubben vil utlyse etter ny daglig leder i løpet av sommeren. Styret retter en stor takk til Tove for innsatsen i perioden.

Tove skal ikke lengre kontaktes som klubbens daglige leder. Daglig leder sine oppgaver vil fordeles til styret og andre ansatte i en periode. 
Foreldre skal ta kontakt med lagleder eller trener på respektive lag som svarer eller tar dialogen videre med barn/ungdom eller sportslig.
Styret henviser også til klubbhåndbok og sportsplan som ligger på steinkjerfk.no for svar.

E-post til daglig leder videresendes til andre i klubben.

Ønsker dere alle en riktig god sommer

På vegne av styret

Gisle Almlid-Larsen
styreleder@steinkjerfk.no

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer