Kjære medlemmer i Steinkjer fotballklubb

Styret i Steinkjer fotballklubb har, som en følge av koronapandemi, kartlagt den økonomiske situasjonen i klubben. Kartleggingen viser at vi er i en utfordrende situasjon og at det er viktig med handling for å begrense utgiftene og sikre inntektene. Mye av inntektene våre kommer fra arrangementer som er avlyst, utsatt eller har usikkerhet i forhold til gjennomføring, grunnet coronapandemien.

Styret har satt ned et Adhoc-utvalg som skal jobbe med å skaffe klubben inntekter som kan erstatte de som faller bort. Utvalget ledes av Trond Hjelmseth, leder Marked. Her trenger vi kreative personer med stor innsats som kan bidra for å skape aktivitet. Så meld dere gjerne til Trond på marked@steinkjerfk.no

Styret har sendt ut permitteringsvarsel til ansatte og er i dialog med enkelte om endringer i kontrakter. Dette medfører mindre aktivitet i klubbens administrasjon i perioden som kommer.
Det jobbes også med reduksjon av klubbens andre utgifter for å skape handlingsrom.

Treningsavgiftene som er sendt ut ber vi om at blir betalt. Klubben vil trekke fra 1/12 per stengte måned på høstavgiften.

Klubben sender ut medlemsavgiften i løpet av april og vi forventer å kunne gjennomføre dopapir/tørkepapirsalg før sommeren.

SFK ønsker å bidra til å hjelpe andre med behov som følge av coronapandemien. Så om klubben gjennom medlemmer får muligheten til å stille opp i vår felles nasjonale dugnad er vi positive til det.

Sportslig

Styret følger situasjonen i forhold til Storsjø- og Danacup nøye. Her vil vi følge anbefalinger fra myndigheter i forhold til mulig deltagelse. Men vi forventer en avgjørelse om deltagelse i løpet av de nærmeste ukene. Lagene vil få beskjed når styret har fattet en beslutning.

Det er fortsatt stor usikkerhet omkring treninger, kamper og seriespill. Klubben følger situasjonen nøye og følger råd fra NFF, Folkehelseinstituttet og kretsen. Klubben holder også dialog med andre klubber.

Vi oppfordrer alle til å holde oppe det fysiske aktivitetsnivået, men samtidig følge de restriksjoner som myndigheter pålegger. Vi minner om at idrettsanleggene er stengt.

SFK er en sterk klubb med god tradisjon og kultur. En klubb som skaper begeistring og glede for mange. Styret er derfor takknemlig for alle initiativ som bidrar til å hjelpe SFK. Det er gjennom samhold og lagarbeid at vi med hjerte for SFK kan jobbe oss gjennom en utfordrende periode, slik at Guldbergaunet kan gjøre Steinkjer stolt igjen.


Spørsmål og innspill kan rettes på mail til styreleder@steinkjerfk.no

På vegne av styret i SFK

Gisle Kristian Almlid-Larsen
Styreleder SFK

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer