TRENINGSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT

For 2019 er det bestemt følgende treningsavgifter

Årsklasse /lag Treningsavgift 2019 Årsklasse /lag Treningsavgift 2019
Tilrettelagt Fotball Kr. 1 000
G19 Kr. 6 500** J17 Kr. 5 500**
G16 Kr. 5 000** J15 Kr. 4 000**
G14 Kr. 3 300* J14 Kr. 3 300*
G13 Kr. 2 750* J13 Ikke lag i 2019
G12 Kr. 2 200* J12 Kr. 2 200*
G11 Kr. 1 900* J11 Kr. 1 900*
G10 Kr. 1 600 J10 Kr. 1 600
G9 Kr. 1 350 J9 Kr. 1 350
G8, G7 Kr. 1 150 J8,J7 Kr. 1 150

*) Treningsavgifta deles inn i to avdrag. Du betaler for hele året på våren. Første gang du registrerer betaling på Superinvite trekkes halve summen. Måneden etterpå trekkes automatisk andre halvdel.

**) Treningsavgifta deles inn i fire avdrag. Først kommer betalingen for våren. Halve summen for vårsesongen trekkes i det du registrerer på Superinvite. Andre halvdel trekkes automatisk måneden etterpå.
Samme prosedyre på høsten.

For 2019 er medlemskontingenten:

Medlemskategori Årlig medlemsavgift
Aktive medlemmer kr. 220
Støttemedlemmer kr. 220
Veteranlaugsmedlemmer kr. 220
Generalsponsor

DNB er SteinkjerFK's generalsponsor.

Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer