SPORTSPLAN

Sportsplanen er utarbeidet av Sportslig utvalg i forbindelse med kvalitetsklubbprosjektet klubben gikk gjennom i 2014/2015 i regi av Trøndelag Fotballkrets (TFK).
I dette arbeidet ble det nedsatt en arbeidsgruppe «SFK Sportsplan 2015» hvor 22 av klubbens trenere deltok i å utarbeide «Vår attraktive spillestil».
tillegg har en egen arbeidsgruppe ledet av Bjørn Nordseth utviklet klubbens Spillerutviklingsplaner for aldersgruppen 13-19 år, disse gjort tilgjengelig (litt arbeid gjenstår) for klubbens trenere i det web baserte verktøyet  på www.treningsokta.no

Sportslig utvalg skal foreta en årlig evaluering av Sportsplanen og eventuelt oppdatere denne.

Sportslig utvalg oppfordrer alle brukere (trenere) av Sportsplanen om å melde tilbake til klubben pr. epost til sportslig.leder@steinkjerfk.no med forslag til forbedringer/endringer.

Sportsplanen finner du her: SFK – Sportsplan 2015

 

Pål Anders Dahl
Sportslig leder
13.04.2015 

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer