FORELDREMØTER

Foreldremøter

Det første foreldremøtet for nyoppstartede lag i barneavdelinga arrangeres av oppstartansvarlig. Lagleder er ansvarlig for alle andre foreldremøter. I Steinkjer FK skal det minimum avholdes to foreldre møter pr. årsklasse/lag.

 • Ett foreldremøte i forkant av vårsesongen
 • Ett foreldremøte i forkant av høstsesongen
 • Det bør også avholde foreldremøte i forkant av avreise til cuper (f.eks Storsjøcup, Dana Cup). For øvrig avholdes foreldremøter etter behov.

Sakliste for årets første foreldremøte

Informasjon fra klubben

Temaene beskrevet i møtematrisen for oppstartmøte og for den aktuelle aldersgruppen (barnefotball, ungdomsfotball, seniorfotball) i pkt. 10.1 i Klubbhåndboka skal gjennomgås hvert år:

 • Klubbens organisasjon
 • Klubbens verdigrunnlag
 • Fair Play for den aktuelle aldersgruppen ihht pkt.10.1
 • Trygge rammer for den aktuelle aldersgruppen ihht pkt.10.1
 • Hovedlinjer i NFFs retningslinjer for den aktuelle aldersgruppen ihht pkt.10.1
 • Treningsavgift

Sportslig informasjon

 • Lagets organisasjon med trenere og lederroller
 • Årets treningsopplegg og treningstider
 • Seriespillet
 • Aktuelle cuper
 • Det bør legges spesielt vekt på å bli enige om hvordan laguttak, spilletid osv skal håndteres kommende sesong.
 • Informasjon om www.treningsøkta.no

Annet

 • Sosiale aktiviteter for laget.
 • Behov for frivillige til tillitsverv og andre oppgaver
 • Årets dugnader
 • Annet etter behov

Sakliste for foreldremøte før høstsesongenInformasjon fra klubben

Informasjon fra klubben

 • Eventuell ny eller oppdatert informasjon fra klubben
 • Eventuelle saker som i møtemaatrisen pkt. 10.1 som ikke ble gjennomgått på vårsesongens møte.

Sportslig informasjon

 • Evaluering av vårsesongen Eventuelle nye forhold vedr. lagets organisasjon med trenere og lederroller
 • Høstens treningsopplegg og treningstider
 • Seriespillet
 • Aktuelle cuper
 • Det bør legges spesielt vekt på å bli enige om hvordan laguttak, spilletid osv skal håndteres kommende sesong.
 • Informasjon om www.treningsøkta.no

 

Annet

 • Sosiale aktiviteter for laget.
 • Behov for frivillige til tillitsverv og andre oppgaver
 • Dugnader
 • Annet etter behov
Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer