Obligatorisk trenerattest

Idrettstinget 2021 besluttet at Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og…

Les mer