ANTIDOPINGPOLICY

Steinkjer Fotballklubb har nå i sammarbeid med AntiDoping Norge laget et egen policy på hvordan dette temaet med bruk av doping midler skal behandler i klubben hvis det skulle skjedd, klubben tar sterk avstand fra bruk av dopingmidler.

Under kan dere se vår policy:

1) Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår

verdiprofil som et rent idrettslag.

 

2) Kunnskap

Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle

medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer

dopingspørsmål.

3) Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere,

fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet

gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De

som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å

følge NIFs lov.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve

fastsatt av Antidoping Norge.

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av

godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

 

4) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på

alvor.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer

våre utøvere om dette.

I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege

før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i

klubbhuset.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som

rent idrettslag på våre idrettsarrangementer.

5) Beredskapsplan

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om

doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp

med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller

helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt

idrettslag før forholdet er avklart.

Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder

vedkommende godt på aktuelle spørsmål

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i

dopingsaker.

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer