AKUTTE SKADER

Ved akutte skader skal PRICE prinsippet benyttes. På denne måten vil en blant annet få redusert tiden som spilleren er borte fra ordinær fotballtrening. Tekst og bilder nedenfor er hentet fra hjemmesiden til Senter for idrettskadeforskning. Det anbefales lagledere og trenere å lese gjennom  denne artikkelen for å være best mulig forberedt når en skadesituasjon oppstår. Mere nyttig informasjon finnes på www.skadefri.no.

PRICE-behandling
Viktig å kunne om behandling av akutte skader!
De fleste akutte skader kjennetegnes ved umiddelbar blødning. Ved muskelskader er det vist at et såkalt hematom (blodansamling) danner seg allerede etter 30 sekunder. Ved akutte leddbåndskader, for eksempel i ankelen, vil et betydelig hematom være synlig innen noen få minutter uten behandling.

Akuttbehandlingen tar sikte på å begrense blødningen, noe som i neste omgang vil begrense betennelsesreaksjonen og lette opptreningen. På engelsk har prinsippene for akuttbehandling av idrettsskader fått kodeordet PRICE. I rammene til høyre finner du en oversikt over utstyret som trenges for å kunne akuttbehandle en idrettsskade.

PRICE står for:

P = Protection (Beskyttelse)

Skadestedet må beskyttes mot ytterligere skade, og det er spesielt viktig de første 48 timer. Grunnen er at i denne perioden vil det fortsatt kunne blø inne i det skadde vevet.

R = Rest (Hvile)

Skadestedet skal holdes i ro, det vil for eksempel si at man ikke skal tråkke ned på en skadet ankel. Begrunnelsen er den samme; å unngå blødning.

I = Ice (Nedkjøling)

Nedkjøling virker først og fremst smertedempende. Ved å redusere temperaturen på skadestedet kan også blødningen bli mindre. Man kan bruke knust is, kjølepakninger eller kjølespray til dette. Man bør kjøle ned i hvert fall de første 4–8 timer, eller så lenge det gjør vondt. Det kan gjøres ved at man kjøler ned med rennende kaldt vann i 20 minutter hver 3. til 4. time.

C = Compression (Kompresjon med trykkbandasje)

Man legger en trykkbandasje rundt skadestedet. Den skal være så stram som mulig, men uten å struper sirkulasjonen forbi skadestedet. Kompresjonen bør opprettholdes de første 48-72 timer.

E = Elevation (Elevasjon, å få den skadde kroppsdelen opp)

Det skadede stedet skal holdes høyt (over hjertehøyde). Blodtrykket blir da lavere på skadestedet, og man minsker blødningen.

Det er avgjørende for utfallet av skaden at effektiv PRICE-behandling igangsettes så fort som mulig – selv før man har en sikker diagnose. IKKE TAP TID! Man må bare sikre seg at skaden ikke er så alvorlig at utøveren umiddelbart bør sendes til sykehus. God førstehjelp etter disse prinsippene bidrar til at det ofte blir lettere å stille en eksakt diagnose (bl.a. fordi det er mindre hevelse).

PRICE-behandlingen må fortsette kontinuerlig i 1-2 døgn for å være effektiv.

I noen tilfeller vil det være aktuelt å benytte betennelsesdempende midler i tillegg til akuttbehandlingen. De må kun benyttes i samråd med lege, og skal benyttes i kort tid (3-5 dager).

Pål Anders Dahl
Sportslig leder
06.04.2013

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer