Invitasjon til årsmøte 2021 med dagsorden og møtepapirer

Årsmøte i Steinkjer fotballklubb

Onsdag 3. mars • Kl. 19.00

Sted: Auditorium Steinkjerhallen
Møtet kan bli avholdt digitalt om det blir endringer i smittesituasjonen

Agenda og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside senest én uke før årsmøtet (Se under).

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet

Påmelding senest 1.3.21 via link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAKdyJK1URTFKSk85SjNVR1MwWUpENkRJQjdSUzNBTC4u

Steinkjer fotballklubb sitt årsmøte følger nasjonale smittevernregler for arrangement: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand#arrangementer-pa-offentlig-sted

Mvh Styret


Dagsorden og møtepapirer:


Offentlig regnskap 2020:


Revisjonsberetning:

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer