Informasjon om treningsavgifter 2021

Kjære medlemmer

Etter ekstraordinært årsmøte har styret behov for å presisere innspill om treningsavgiftene.

Styret presiserer at det ikke er gjort endringer i beløpene p.t., men det vil bli foreslått en økning til årsmøtet i mars. Det kan også nevnes at økningen som foreslås vil være på «SFK Topp» og at treningsavgiftene på «SFK bredde» i mindre grad blir berørt. Det er ennå ikke noen ferdige forslag til treningsavgifter.

Næringslivet sponser på andre måter enn tidligere. Det er færre muligheter til å hente de store summene, noe som gjør at våre sponsorinntekter er lavere nå enn før. Dette utfordrer klubben til å skaffe andre inntekter, noe man kontinuerlig jobber med. 

Dugnadenes verdi for klubben og spilleren
SFK har en god tradisjon for dugnader og er en av klubbens økonomiske bærebjelker. Dugnader i SFK har en positiv effekt for samhold, engasjement og relasjoner. Samtidig som man foreslår økning av treningsavgiftene vil styret at man følger «Vestnesmodellen», som innebærer en prissetting av dugnadene. Deltagelse på dugnadene skal lønne seg for spilleren og gir en sum som til fratrekk på treningsavgiften. 

Antall dugnader

Klubben vil ha faste dugnader som alle må delta på, samt at det kan legges til rette for frivillige dugnader. Deltagelse på frivillige dugnader vil da være med på å redusere avgiften ytterligere. Dette kan medføre at antall dugnader for enkelte spillere blir høyere enn andre spillere.

Klubben har også et system som skal ivareta familier som av ulike årsaker får utfordringer med å delta på dugnader og i forhold til betaling.

Treningsavgifter

Treningsavgiftene går til å dekke kostnader til blant annet trenere og baneleie. Foreslåtte treningsavgifter er et grunnlag for styret sitt budsjettforslag, men treningsavgiftene vedtas av årsmøtet. Dette i henhold til klubbens vedtekter §15 punkt 7. 

Styret vil behandle treningsavgiftene på årets siste styremøte, og vil gi ytterligere informasjon omkring forslag til summer og dugnadene etter dette.  Innspill til dugnader og treningsavgifter mottas med takk.

På vegne av styret
Gisle Almlid-Larsen
Styreleder SFK
styreleder@steinkjerfk.no

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer