NFF Trøndelag med smittevernkontroll på Guldbergaunet

Mandag kveld fikk Steinkjer fotballklubb besøk av NFF Trøndelag som ville sjekke hvordan smittevernet blir ivaretatt på Guldbergaunet.

Besøket var i første rekke et dialogmøte hvor NFF vill drøfte hva Steinkjer fotballklubb syns fungerer – og eventuelt hva som ikke fungerer så bra.

NFFs representant Margrete Haugum fikk se flere treninger og treningsbytter på hovedbanen, og hun ga utrykk for at mye så bra ut, men at det likevel er det noen utfordringer vi må passe på – og fortsatt sørge for at vi følger nøye under trening og kamp:

• 1 meters-regelen må følges både før og etter treningen – men også under drikkepauser og fellessamlinger med prat og gjennomgang etter spill.

• Vi må fortsatt være flinke til å vaske utstyr etter trening. Tenk også på markeringsvestene som spillerne bruker. Disse bør vaskes jevnlig.

• Trenere og lagledere må fortsatt passe på å sluse spillerne inn og ut av banen slik at ikke laget som tar over banen kommer på feltet før avsluttende lag har gjort seg helt ferdig. I dette ligger det også at avsluttende lag må være av banen når treningstiden er ferdig.

Styreleder i Steinkjer fotballklubb, Gisle Almlid Larsen, sier han syns det er bra at NFF Trøndelag besøker klubbene for å høste erfaringer og samtidig komme med gode råd og skjerping av fokus.

– Jeg vil takke både spillere, trenere og lagledere for innsatsen de legger ned for å sørge for godt smittevern på Guldbergaunet. Stort sett fungerer det veldig greit, men jeg setter stor pris på at fotballkretsen avlegger oss et besøk og på den måten er med på å skjerpe fokus, sier styreleder Gisle Almlid-Larsen.

NFF Trøndelags representant Margrete Hembre Haugum og styreleder i SFK, Gisle Almlid-Larsen etter befaringen på Gulbergaunet mandag kveld.
Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer