Kjære medlemmer i Steinkjer fotballklubb

Styret er takknemlig for innsatsen for klubben i vårens utfordrende situasjon. Det har vært krevende økonomisk, men flere gode engasjement har bidratt til å lette situasjonen.

Klubben vil spesielt fremheve spillerne på dame- og herrelaget, G19, J17, G16, j15 og nå G13 som har hatt flaskeinnsamling til inntekt for klubben. Dette viser spillere med hjerte engasjement for klubben.

Klubben vil spesielt fremheve spillerne på dame- og herrelaget, G19, J17, G16, J15 og nå G13 som har hatt flaskeinnsamling til inntekt for klubben. Dette viser spillere med hjerte engasjement for klubben. Panteaksjonen – hvor klubbens lag på eget initiativ utfordrer hverandre pågår fortsatt.

Klubben har valgt å gjennomføre to salgsdugnader i vår, hvor sokkesalget var en kompensasjon for dopapirsalget. Mens klubbens årlige festivalinnsats blir erstattet med et redusert dopapirsalg. Styret vil samtidig påpeke at det jobbes med å rigge et loddsalg som skal avholdes i høst. Dette for å sikre klubbens økonomiske situasjon. Klubben søker i tillegg om å få dekt inntektstap gjennom de nasjonale ordningene som kommer i lys av corona-situasjonen. Klubben vil rette en stor takk til alle som bidrar i dugnadene våre og at dere tar endringene på strak arm.

Styret har aktivt redusert klubbens utgifter og jobber fortsatt med det. Gledelig er det at fotballaktiviteten er i gang og at Gaunet fylles med spillere i gult og svart. Økt sportslig aktivitet har gjort det nødvendig å hente inn våre permitterte ansatte for å kunne drive klubben slik vi ønsker. Det er viktig for klubben at våre ansatte skal få komme tilbake i lønnet arbeid i henhold til våre avtaler.

Fremover vil det være fokus på TINE fotballskole og sportslig aktivitet. Klubbens sportslige avdeling, med Andreas Holmberg i spissen har hånden på rattet i arbeidet. Klubben håper at man i løpet av sommeren/høsten kommer i gang med kamper og turneringer, men avventer regjeringens beskjed om igangsetting. Arrangementsutvalget jobber med muligheter for andre medlemsarrangementer til høsten.

På vegne av SFK

Gisle
Styreleder

Styreleder i Steinkjer fotballklubb, Gisle Almlid-Larsen.
Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer