Innkalling til årsmøte i Steinkjer fotballklubb 2020

Steinkjer fotballklubb avholder ordinært årsmøte i klubbhuset torsdag 27. februar klokken 19.00.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen.

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsberetning.

5.Behandle klubbens reviderte regnskap.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta klubbens budsjett.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til revidere klubbens regnskap.

11. Valg.

12. Avslutning.

Styret

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer