Nyhetsbrev 18. desember 2019

Guldbergaunet skal gjøre Steinkjer stolt igjen

Dette er tittelen på prosjektet som skal behandles på årsmøtet i 2. mars. Styret skal utvikle et 5-årig toppfotballprosjekt som skal bringe klubben tilbake til toppfotballen. Styret og ny sportslig ledelse har ansatt Andreas Holmberg som spiller-, trener- og lagutvikler i prosjektperioden – til å utvikle trenere og talenter til å gjenerobre posisjonen som toppfotballklubb. Nedrykket til femte nivå for herrelaget, smerter klubben og fotballinteresserte steinkjerbygger. Det gledelige, er at våre damer gjør det så bra som de gjør, og det skal vi alle dra nytte av nå når skal styret sammen med en nyansatt Andreas Holmberg i spissen, realisere drømmen om toppfotball på ærverdige Guldbergaunet stadion. Det krever flere topplag på banen, i støtteapparatet og i styrerommet.

Fra foreldrestyring til klubbstyring

Steinkjer Fotballklubb har en stor og sterk foreldregruppe som en viktig ressurs til den daglige driften av klubben. Over tid har styrerommet mistet noe innflytelse til fordel for engasjerte og dyktige foreldre, med lite felles utvikling som konsekvens. Dagens styre ser nødvendigheten av at klubben tar tilbake styringen og skaper fellesskap på tvers av avdelinger og lagenheter. Den reviderte klubbhåndboka med et felles årshjul, ansvarskart, årskalender med planlagte møteplasser, og tydelige retningslinjer med kjente konsekvenser når retningslinjer ikke følges, danner grunnlaget for at styret tar tilbake styringen

Samarbeidsforum og kompetanseutvikling for naboklubbene

Samarbeid med naboklubbene er en forutsetning for at toppfotballprosjektet skal lykkes. I oktober samlet styret 10 naboklubber for å presentere og drøfte grunnlaget for toppfotballsatsingen. En viktig konklusjon var å etablere faste møteplasser for ressurspersoner i alle klubbene i regionen, det være seg trenerforum, laglederforum, klubbforum og dommerforum. De felles møteplassene planlegges arrangert siste uke i januar, mars, mai, august og oktober – med onsdag som fastmøtedag i Steinkjerhallen kl 18 – 21.

Ny daglig leder på plass

Tove Dyrstad har midlertidig overtatt sjefsstolen på klubbhuset inntil permanent løsning kommer på plass Med et stort klubbhjerte og engasjement jobber hun lange dager for å få oversikt over klubbens ve og vel. Styret har gjort en risikovurdering vedrørende ressursen daglig leder. Den slår fast at de frivillige i klubben forventer at daglig leder skal ha ansvaret for de fleste oppgavene – vedkommende er jo betalt for det. Her blir det viktig å tydeliggjøre hvilke ansvarsoppgaver som ligger til daglig leder og hvilke oppgaver som skal løses av styret og andre nøkkelpersoner i klubben. Her må styre forebygge utbrenthet ved å prioritere og delegere oppgaver, samt at trenere og lagledere respekterer kontortiden.

Klubbhåndboka er revidert

Daglig leder og arbeidsutvalget har gjort en kjempejobb med å revidere klubbhåndboka, en beskrivelse av hvordan alle tenkelige oppgaver i klubben skal utføres og hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene. Håndboka skal sluttbehandles på styremøtet 21. januar og da må alle trenere, tillitsvalgte og ansatte i klubben forholde seg til den. På medlemsmøtet 28. januar blir alle tillitsvalgte og trenere invitert til å vise fram politiattest og signere på at de har lest gjennom klubbhåndboka og forplikte seg til å følge den i klubbarbeidet.

Årsmøtet 27. februar kl 18.00

Torsdag 27. februar arrangeres klubbens årsmøte. Alle medlemmer over 14 år som har betalt klubbkontingent har stemmerett på årsmøtet, der årsberetning og regnskap 2019 skal behandles sammen med handlingsplan og budsjett for 2020 og 2021. Siste del av årsmøtet skal velge nytt styre og tillitsvalgte til nøkkelposisjoner i klubben i kommende år. Valgkomiteen er godt i gang og har gjennomført samtaler med alle styremedlemmer og andre nøkkelpersoner i klubben – for å få innspill til å komponere det beste laget på styrerommet.

Trenerteamene

De fleste lagene har trenerkabalen på plass. Klubben har en jobb å gjøre for å sikre trenere med god fotballkompetanse, dette er like viktig i barne- og ungdomsfotballen som på junior- og seniornivået. I tillegg til god fotballfaglig kompetanse er det viktig at trenerne har god relasjonskompetanse til å bidra til at spillerne, barn som ungdommer, får gode trenings- og miljøtilbud i klubben, og at de kan fortsette å spille fotball på ønsket nivå lengst mulig. Det blir en viktig oppgave for Andreas Holmberg å rekruttere, utvikle og følge opp klubbens trenere med sikte på utvikling av sultne og talentfulle ungdomsspillere. Dette gjelder klubbens egne trenere, mens også naboklubbens trenere. Sportslig utvalg er ansvarlig for trenerforum i januar, mars, mai, august og oktober – onsdager i siste uke kl 18 – 21

Dommerteamet

Klubbens dommerkontakt, Mads Skarsem har gjort jobben med å rekruttere, kvalifisere og følge opp klubbens dommere. En enslig jobb med svært begrensede ressurser. Nå tiltrer dommeransvarlig som medlem i sportslig utvalg, gir seg som divisjonsdommer og vil prioritere å følge opp de 14 kretsdommerne i klubben og sørge for at flere får lyst til å dømme kamper og utvikle seg som dommer, Uten dommerne blir det ingen fotballkamper, så vi er helt avhengig av rekruttering og oppfølging av dommerne våre

Laglederne

Mens trenerne har ansvaret for det som skjer ute på banen, skal laglederne legge til rette for og følge opp det som skjer utenfor banen. Hvert lag skal ha en lagsplan som godkjennes av sportslig utvalg. Laglederne i alle klubbene i området inviteres til våre møteplasser, med eget laglederforum i januar, mars, mai, august og oktober. Klubbhåndboka er kunnskapsgrunnlaget og sportslig utvalg er ansvarlig for oppfølging

Kommunikasjonsstrategien

Innen 2025 skal Steinkjerfotballen tilbake til toppfotballen, der damer og herrer er likestilte satsinger. Guldbergaunet skal bli en attraktiv møteplass for familier og innbyggere i Steinkjer & Omegn, som oppvekstmiljø, kulturelt fyrtårn og toppidrettsarena. Klubben skal, i samarbeid med Steinkjer videregående skole og næringslivet, utvikle et sportslig og økonomisk toppfotballprosjekt med sultne talenter, semiprofesjonelle spillere og et profesjonelt støtteapparat. Sammen med naboklubben skal Steinkjer Fotballklubb være et naturlig og attraktivt tilbud til spillere, trenere og tillitsvalgte som ønsker å jobbe med fotball på heltid. Klubben forventer at spillere, støtteapparet og supporter framsnakker klubben og klubbens verdier

Andreas Holmberg er nyansatt i toppfotballprosjektet

Klubben er svært fornøyd med å ha signert en 3-årig engasjementskontrakt med den svenske prolicence-treneren med fortid i Levanger og svenske toppklubber på nest øverste nivå. Når han nå oppgir sin topptrenerkarriere til fordel for et spennende og risikofylt toppfotballprosjekt på ærverdige Guldbergaunet. Det forplikter klubben til å støtte opp om Andreas Holberg på alle nivå, fra styrerommet til tillitsvalgte og støttespillere. Han skal være på treningsfeltet med lagene, på fotballinja, og på videregående skole og i klubbhuset for å utvikle og følge opp sultne spillere, trenere og ledere.

Seniorstallene

Damelaget har en stor spillerstall for neste sesong, noen vil forsvinne til høsten, men kontinuitet og positiv utvikling preger damefotballen, både på og utenfor banen. Damene har opprykk til 2. divisjon som mål for sesongen, forutsatt at vi klarer å beholde kvalitetsspillere. Landslagspiller Synne Amdahl Brønstad er selvfølgelig superattraktiv for mange eliteklubber og ingen selvfølge. Herrelaget har kommet godt i gang med treningene, der de fleste spillerne i årets stall har kontrakt også for neste år. Fem nysigneringer er klare, og ytterligere fem spillere er på vei inn på laget. Dette lover godt for at oppholdet i 4. divisjon blir så kort som mulig. Laget sesongåpner mot Byåsen, mens Vuku er motstander i første hjemmekamp.

16. mai blir det fotballfest på Guldbergaunet. Da kommer Verdal på besøk og skal som alltid være et skikkelig lokalderby med nerve.

Våre trenere på satsninglagene 2020

Steinkjer Fotballklubb har signert avtale med følgende trenere til neste års satsingslag

Herrelaget: A-trener, Andreas Holmberg, Morten Westvik, Tore Myrslo og Svein E. Aune.

Damelaget:   Ivar Selnes, Bernt Myrvold og Rune Saur og Tommy Gulstad.

Junior 19: Anders Brenne, Simon Kløvjan og Jan Erik Borg.

Jenter 17: Jørn Holmen, Lars Lilleby Macedo, Kenneth Hoseth, Paul Andre Andersson og Tommy Gulstad.

Gutter 16: Markus Aalberg, Geir Haagensen og Yngve Sakshaug.

Valgkomiteen og sportssjefen jobber med rekruttering av sportslig leder til de ulike avdelinger. Det er avgjørende å rekruttere sultne ledere med idrettsfaglig bakgrunn til å sparre Andreas Holmberg og lage gode rammer for klubbens lag fra barnefotballen til topp seniornivå.

Samarbeidet med Steinkjer videregående skole er viktig i arbeidet å styrke toppidrettsambisjonene og treningskulturen. Idrettslagene og idrettslinja erkjenner behovet for et felles løft for å rekruttere og utvikle sultne spillere som har lyst til å ta konsekvensene av ønske om å bli toppidrettsutøver i et 24/7-perspektiv. Som idrettsleder må vi understreke betydningen av å kombinere utdanning og toppidrett i en familiær kontekst til fordel for russefeiring, sosiale medier og gaming.

Samarbeidet med CIFA

26-27 januar gjennomføres tredje CIFA-samling på Guldbergaunet. Så langt har opplegget fått positive tilbakemeldinger og flere har allerede startet planlegging av studietur og treningsleir i England utpå vårparten. Klubben vil evaluere samarbeidet i løpet av januarsamlingen og så ta stilling til om det er CIFA som gir oss vinduet mot verden og internasjonalt samarbeid.

God jul og Godt nyttår!

VI takker for godt samarbeid og fantastisk gode bidrag til Steinkjerfotballen i året som snart er historie. Styret ønsker deg og dine noen fredfylte juledager med trivelige samvær med familie og de menneskene som er viktigst for deg. Klubben gleder seg til fortsettelsen i 2020

Annette Høin, Therese Sjaastad, Finn-Åge Jacobsen, Pål Rostad, Kirsti B Arntsen, Svein Myhr, Gisle Almlid-Larsen  og Tove Dyrstad.

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer