Nyhetsbrev Oktober

Sportslig status

Vi gleder oss kjempestort med Steinkjer sine lag i tilrettelagt fotball som både spilte og arrangerte Byggmakker Cup 29. september, der vi stilte 2 lag og ett mixlag. I alt deltok 12 lag med både 7’er og 3’-lag, og det var en god og trivelig stemning på Guldbergaunet denne søndagen. Vel blåst til arrangørene med Sonja Dyrstad og Elin Teistklubb i spissen, og ikke minst til Gjertrud og hennes stab i kiosken som kunne skilte med omsetningsrekord denne helgen. Stor fotballglede over det hele, og takk til Byggmakker som gjør dette mulig.

Damefotballen inkludert Jenter 17 leverer gode resultater. Damelaget kjemper i toppen av 3. divisjon, og J17 skal spille seriefinale i slutten av oktober. Laget har gode spillerstaller, godt treningsoppmøte, og planen for neste sesong er så å si i boks. Dette burde være klubbens flaggskip, men den sportslige ledelsen ber klubbledelsen om å være tålmodig i arbeidet med å ta damefotballen til høyere divisjoner.

Herresiden er ikke like godt rustet for tiden. Nedrykket er et faktum og det smerter mange, både spillere, støtteapparat og ikke minst alle supporterne våre. Så får dette være vendepunktet. Mange tidligere spillere og trenere i klubben har meldt seg til disposisjon for å bidra til å bygge opp gammel stolthet. Det er vi veldig glade for, og ser frem til et fruktbart samarbeid.

Klubbene i Steinkjer har mange ivrige og ambisiøse fotballspillere i aldersbestemte klasser. Men det ligger en erkjennelse på at treningskulturen må styrkes for at talentene skal slå ut i full blomst, og at Steinkjer Fotballklubb må utvikle et attraktivt opplegg som gjør at spillerne ser på fotball-satsing som en mulighet i Steinkjer. Dette er bakgrunn for klubbens toppfotballprosjekt.

Toppfotballprosjektet

Styret har derfor vedtatt å utvikle et toppfotballprosjekt fram mot klubbens årsmøte. Så langt er det stor enighet om å skille breddeaktiviteten og toppfotballen, som andre klubber har gjort, da de sportslige og økonomiske prioriteringene vil være forskjellige. Så etablering av et allianseidrettslag, fremdeles som Steinkjer Fotballklubb, vil være en årsmøtesak der toppfotballen har eget styre, egen sportslig ledelse og egen økonomi.

Steinkjer Toppfotball (TF) skal bare ha prestasjonsgrupper, med Jenter 17, Damelaget, Gutter 16, Gutter 19 og Herrelaget som eneste lag. Steinkjer TF har ansvaret for samarbeidet med Steinkjer Videregående Skole, naboklubber og Steinkjer Kommune. Dette er føringene som legges, men ingen ting er vedtatt før det er forankret i vedtak på årsmøtet. Steinkjer TF er avhengig av ekstern kompetanse for å bygge opp toppfotball i Steinkjer igjen og det er bakgrunn for at klubben nå ansetter ny trener / spiller- og lagutvikler på heltid.

Engasjement av Andreas Holmberg som trener/spiller- og lagutvikler

Andreas Holmberg vil bli presentert som klubbens trener / spiller- og lagutvikler de nærmeste dagene. For de fotballinteresserte så er han et kjent navn, med bl.a. 7 år i Levanger Fotballklubb og deres reise til toppfotballen. Han har den høyeste fotballutdanningen i Sverige og han er en av regionens beste spiller- og trenerutvikler, samtidig som han er meget god på treningskultur og personlig oppfølgning. Hans valg på Steinkjer Fotballklubb innebærer at han forlater en karriere som toppfotballtrener, for nå å satse på Steinkjer Fotballklubb som et suksessrikt toppfotballprosjekt «Tilbake til toppfotballen». Hans oppgave er å bygge en sterk treningskultur som en rød tråd, på fotballinja, med klubbens barne- og ungdomstrenere og selvsagt i de fem lagene i toppfotballen. Han vil i tillegg være i trenerteamet på Steinkjer sitt herrelag. Klubben trenger et godt utstillingsvindu for unge spillere og seniorspillerne som skal være ledestjerner og forbilder for neste generasjon spillere. Avtalen med Andreas Holmberg er 3-årig, med intensjon om 2 ytterligere år.

De yngre skal ta Steinkjer tilbake til toppfotballen

Arbeid med toppidrett er alltid et langsiktig prosjekt, og toppfotball er intet unntak. Derfor er det avgjørende at styret, trenere og støtteapparat har et langsiktig perspektiv på arbeidet og tilhørende prioriteringer. Mye ligger til rette for at vi skal lykkes, og den nye fotballhallen vil gjøre klubben til et mekka om klubben får administrere utleie og drift av hallen. Den stolte historien og alle som bryr seg om steinkjerfotballen, også i dårlige tider, er en ressurs mange kan misunne oss. La oss utnytte denne fordelen.

Vi satser tungt på neste sesongs Gutter 16-lag, et forhåpentligvis attraktivt tilbud til spillere med ambisjoner i naboklubbene, med Andreas Holmberg som trener/spiller- og lagutvikler, og gode og erfarne trenere sammen med ham på feltet.

Cosmo International Football Academy og klubbsamarbeid er nøkkelen til suksess

Steinkjer Fotballklubb ønsker å bruke ressurser for å støtte opp om, og utvikle fotballklubbene i nabolaget. Alle disse klubbene må gjerne konkurrere om å ha regionens beste ungdomslag og Steinkjer TF vil glede seg med alle lagene som lykkes. Med Cosmo International Football Academy (CIFA) får vi en eksklusiv rettighet i Trøndelag.

Siste uke i oktober inviterer Steinkjer Fotballklubb i samarbeid med CIFA til fotballcamp for 8-18 åringer i Trøndelag. De beste spillerne 13-15 år tas ut til samlinger før og etter jul, før de reiser til England på treningssamling og spiller kamper mot engelske lag. Les mer på www.cifa.no En del av samarbeidet, som er godkjent av kretsen, innebærer muligheten til å hente sultne engelske ungdommer til å prege treningskulturen i Steinkjer og kanskje som spillere på seniorlagene. Første året et en pilot, så må vi evaluere og ta med oss det beste videre.

Med fotballhilsen

Finn-Åge Jakobsen, styreleder SFK

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer