Styret informerer

Styret i Steinkjer fotballklubb viser til den siste tids avisskriverier omkring klubbens 3.divsjonslag for herrer.

Styret i klubben jobber iherdig med planen for klubbens videre sportslige satsning. Planen skal vise retning og målsette klubbens satsninger både på dame- og herresiden, i tillegg til aldersbestemt aktivitet. For at en slik plan skal gi ønsket effekt må denne forankres blant klubbens medlemmer og støttespillere. Denne prosessen er nå i gang og vil sluttføres med en presentasjon av plan tidlig desember.
I tillegg foregår prosessene omkring neste års trener- og spillerkabal på 3.div laget for herrer. Dette er en prosess som håndteres av klubbens sportslige utvalg.

SFK viser også til klubbens pressemelding omkring nytt trenerteam for damelaget i 3.div noe som synliggjør at klubben har ambisjoner utover dagens situasjon.
Guldbergaunet skal i årene fremover bidra til fotballglede for utøvere og publikum i regionen. Grunnlaget for dette legges nå i Steinkjer Fotballklubb.

Med sportslig hilsen

Styret i SFK

Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer