Styrker rekrutteringen på klubbdommere

Tirsdag den 21.Mars ble det arrangert klubbdommerkurs på klubbhuset som ble ledet av klubbens dommerkontakt Mads Følstad Skarsem og Pål Jakobsen.

dommere

Det var hele 41 deltakere på kurset, disse er aktive spillere på klubbens G13 og J13-lag i 2017 sesongen.

Deltakerne fikk en god innføring i barnefotballens spilleregler, hvordan man skal opptre i dommerrollen og Fair Play.

Alle deltakerne skal i år dømme i barnefotballen for alderen 6-12 år og i tillegg delta på NTE Cup søndag den 11.Juni.

«Klubben ønsker å øke fokuset på rekruttering av dommere i klubben og dette er et steg på veien.
I tillegg til de aktive klubbdommerne fra sesongen 2016 er vi nå nesten 50 klubbdommere i klubben.
Ved oppfølging av disse dommerne og bidrag fra både trenere og lagledere har vi tro på at flere av våre klubbdommere kan ta rekruttdommerkurs i regi av NFF Trøndelag på sikt» sier dommeransvarlig Mads Følstad Skarsem

Om Steinkjer FK