Stig Arve Sæther kommer til Guldbergaunet

Torsdag 23. mars kl. 19.00 avholdes årsmøte for SFK på klubbhuset. 

Kl. 18.00 samme dag har vi fått forfatteren og idrettsforskeren Stig Arve Sæther til å komme for å holde foredrag basert på sin bok.

Sæther er universitetslektor på NTNU og han har Hovedfag i idrettsvitenskap ved NTNU (2004), cand polit med årsstudie i Historie og Psykologi. Jobbet ved NTNU siden 2004. Siden sin hovedfagsoppgave om fotball og talent, har han hovedsaklig forsket på talentutvikling i fotball og barne- og ungdomsidrett. Hans største forskningsprosjekt er «Fotball og Talent» prosjektet som har fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball siden 2005. Utga boken: De norske fotballtalentene (2017) på basis av dette prosjektet.

Han kommer for å holde et foredrag basert på sin nye bok «De norske fotballtalentene.
Hvem lykkes og hvorfor?» Boka kom ut i februar basert på forskning Sæther har gjort i flere år etter å ha fulgt noen av landets beste fotballtalenter.

Fotballtalentenes svar overrasket forskeren:
– Et oppsiktsvekkende funn

Stig Arve Sæther har fulgt noen av Norges største fotballtalenter gjennom ti år, og spesielt et svar overrasket ham.

– Et relativt oppsiktsvekkende funn er at det ikke er forskjell i treningsmengden på dem som blir profesjonelle spillere og de som ikke blir det. Det er ikke nok å trene mest for å bli best, sier Sæther.

Universitetslektoren har fulgt reisen til utplukkede, talentfulle spillere født i 1991 gjennom aldersbestemte landslag i ti år, fra 2005–2015. Han har forsøkt å finne svar på hvem som lykkes og hvorfor.

– Det med treningsmengde er interessant, for det er som regel trumfkortet som trekkes opp: Vi må trene mer, vi må bli flinkere. Når det er sagt, så trener denne gruppa mye og det er ikke sånn at vi skal gå ut å si at du ikke trenger å trene mye for å bli profesjonell fotballspiller. Men det virker å være andre faktorer enn treningsmengde som er avgjørende for om en spiller lykkes, sier Sæther.

https://www.ntnu.no/ansatte/stigarve

http://www.universitetsavisa.no/forskning/article50372.ece

https://www.nrk.no/telemark/fotballtalenter-odelegges-av-mye-trening-1.12148311

http://norskefotballtalenter.blogspot.no/

 

bok

 

 

 

 

 

Om Steinkjer FK